Wat zijn itemkenmerken?

Elk item bevat kenmerken, welke zijn gegroepeerd in zogenaamde itemrubrieken.
Zo bestaan er voor het item 'Auto verkoop' de itemrubrieken 'Merk' en 'Brandstof', met bijvoorbeeld de itemkenmerken 'Mazda' en 'Benzine'.
Door in de marktplaats itemkenmerken te selecteren kan een bezoeker of lid gericht zoeken naar aanbod.
Evenzo kan de aanbieder itemkenmerken selecteren om aan te geven aan welke kenmerken zijn aanbod voldoet.

Bij het aanmaken van een item door Social Market wordt tevens een initiele lijst van itemrubrieken en onderliggende itemkenmerken aangemaakt.

Bij het aanmaken van aanbod kan de gebruiker in de lijst van alle itemkenmerken aanvinken welke kenmerken van toepassing zijn voor het betreffende aanbod.

Bovendien kunnen gebruikers suggesties indienen voor wijzigingen in itemrubrieken en itemkenmerken via het klikken op de gelijknamige button.
Deze button is alleen zichtbaar indien je ingelogd bent en staat onderaan de lijst van alle itemkenmerken van een item.

Voorbeelden

Klik op de volgende link voor een voorbeeld van itemkenmerken in de vorm van een advertentie.
Toelichting: om demonstratie doeleinden wordt de pagina in een popup getoond, normaliter gebeurt dit niet.

Klik op de volgende link voor een voorbeeld van itemkenmerken in de vorm van een subwebsite.
Toelichting: indien de pagina vanuit Social Market wordt aangeroepen, dan wordt deze in een popup getoond; in alle andere gevallen, bijvoorbeeld vanuit een zoekmachine, wordt deze pagina natuurlijk in een normaal venster getoond.