Sociale controle en gedragsregels

SocialMarket.nl maakt onderdeel uit van Social Market. En deze sociale gedragsregels maken net als het Privacybeleid onderdeel uit van de Algemene gebruiksvoorwaarden van Social Market.

Klik hier om het document (volledig uitgeklapt) in een apart venster (*) te tonen.
(*) Tonen binnenin deze pagina is niet mogelijk omdat Social Market een beveiligde website is.

Introductie

Social Market is een sociaal platform, met zijn eigen gedragsregels, hetgeen grofweg betekent dat we respectvol met elkaar omgaan, afspraken nakomen, elkaars privacy respecteren en niet spammen, frauderen, wanbetalen of ons als iemand anders voordoen!
Om handhaving van de gedragsregels mogelijk te maken zijn in ons platform speciale functies ingebouwd:
 • Leden kunnen elkaar via het platform waarschuwen en corrigeren ivm overtreding van gedragsregels.
 • Betreft het fraude, wanbetaling, of een ander zwaar vergrijp, dan kan via het platform een advocaat (op het gebied van incassorecht) ingeschakeld worden!
 • Een bewezen overtreding kan geëscaleerd worden naar Social Market zelf, die daarop gepaste actie onderneemt.

Social Market voert dus zelf geen actieve controle uit op handhaving van de gedragsregels, en bemiddelt ook niet in geschillen tussen leden onderling, maar als duidelijk is (al dan niet met wettelijk aantoonbaar bewijs) dat een overtreding heeft plaatsgevonden, dan zal Social Market hier gerichte actie op ondernemen.

Communicatie

Social Market maakt gebruik van het ingebouwde berichtensysteem Social Market Messenger om berichten te versturen tussen haar en haar bezoekers en leden en tussen leden onderling.
Om een bezoeker of lid snel te kunnen attenderen op een nieuw bericht wordt er een e-mail verstuurd om deze snel op te hoogte te brengen van het nieuwe bericht.
Zoals ook in de Algemene gebruiksvoorwaarden zelf vermeld staat moet elke bezoeker en elk lid zelf zorg dragen voor een goed werkend en ingesteld e‑mailaccount, zodat e‑mails afkomstig van e‑mailadres noreply@socialmarketsite.nl tijdig gelezen kunnen worden.
Dit is overigens ook het enige e‑mailadres dat Social Market gebruikt. Controleer in je mailprogramma dan ook goed of het afzender e‑mailadres klopt!

Definitie content

Met content bedoelen we alle teksten, documenten en afbeeldingen, en verwijzingen ernaartoe, die in het platform van Social Market ingevoerd en publiekelijk getoond kunnen worden.

Gedragsregels

Binnen Social Market gelden de volgende gedragsregels:
 • Content mag niet bedreigend, beledigend, pestend, discriminerend, aanstootgevend, opruiend of pornografisch zijn.
 • In content mag de nederlandse wet niet overtreden worden.
 • Content mag geen onwaarheden bevatten.
 • Content mag geen persoonsgegevens van derden bevatten.
 • Content mag geen discussies bevatten of discussies uitlokken (met name niet op het gebied van politiek, geloof, ras en sexuele geaardheid).
 • Belangrijke instructies dienen opgevolgd te worden (bv geen netwerkuitbreidings link of -instructie aanpassen of verwijderen).
 • Content in reviews dient anoniem te zijn.
 • Voorkom dat een (aan)vraag, review of tip als spam wordt gezien!
 • Er mag geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden gemaakt worden.
 • Een advertentie dient uitgeschakeld te worden zodra deze niet meer geldig is.
 • Indien een advertentie een (uit)verkocht product betreft, dient deze verwijderd te worden (je dient de advertentie eerst uit te schakelen).
 • Het tegoed in Social Market wordt alleen gebruikt als zeer tijdelijke buffer om niet te vaak geld te hoeven overschrijven. Het is derhalve niet toegestaan om geld op je tegoed bij te laten schrijven zonder dat je daarom door Social Market expliciet gevraagd wordt.
 • Je mag je niet als iemand anders voordoen (dus ook niet als bedrijf gaan adverteren terwijl je een particulier bent of andersom).
 • Als bemiddelaar van diensten en/of producten van Social Market dient er objectief en met de goede bedoelingen geadviseerd te worden.
 • En vanzelfsprekend is fraude en wanbetaling ook niet toegestaan.

Sociale controle

Binnen Social Market is er sprake van een eigen sociale controle, welke door geautomatiseerde functies wordt gestimuleerd en ondersteund, herkenbaar door het symbool :
 • Ieder Social Market lid kan een ander lid via de daarvoor bestemde Waarschuwing-functie waarschuwen indien een gedragsregel overtreden wordt.
 • Een aanbieder kan het reviewende lid waarschuwen via de daarvoor bestemde Waarschuwing-functie in de betreffende berichtenpagina.
 • Indien in één van de vorige twee situaties geen gepaste reactie volgt, kan de waarschuwing door het lid geëscaleerd worden. Dit heeft tot gevolg dat Social Market de afhandeling overneemt.


Actie door Social Market

Indien de waarschuwing door Social Market geen positief resultaat oplevert, dan schakelt Social Market het betreffende account uit!
Dit betekent onder andere het verliezen van het achterliggende netwerk en het binnen Social Market niet meer kunnen gebruiken van informatie die wij al van je weten. Dit laatste betekent dat je dus ook niet meer (op eenvoudige wijze) lid kunt worden! Vanzelfsprekend wordt het eventuele tegoed nog wel gewoon uitgekeerd.

In het geval van wanbetaling van commissiefacturen aan Social Market (en dus het in gevaar komen van uitbetaling van netwerkverdiensten aan onze leden) schakelt Social Market zelf een incassobureau of advocaat in.

Tijdig reageren

Social Market wil voorkomen dat leden nieuwe berichten missen, en daardoor of zelf benadeeld worden, of de wederpartij (kan Social Market zelf zijn) waarmee je een bericht deelt.
Bedenk hierbij dat het ook om berichten kan gaan omtrent sociale controle, berichten waarbij het niet opvolgen van de instructies kan leiden tot het uitschakelen van een account!
Daarom sturen we je elke 3 dagen automatisch een herinnerings e-mail, indien een nieuw bericht nog niet is ingezien.
We sturen dus geen herinnerings e-mails voor het niet gelezen hebben van nieuwsbrieven (aangezien we ook niet detecteren of een nieuwsbrief is gelezen).
Zogenaamd slapende accounts zullen na verloop van tijd dan ook een waarschuwing krijgen van Social Market, waarna het account uitgeschakeld kan gaan worden.

Aansprakelijkheid, eigen verantwoordelijkheid

Social Market kan nergens voor aansprakelijk gesteld worden, en dus ook niet indien een bericht of nieuwsbrief of herinnerings e-mail niet (tijdig) door een bezoeker of lid wordt ontvangen en/of bekeken.
Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker en het lid zelf dat deze berichten en e-mails op tijd leest.