Social Market Privacybeleid

Het Social Market Privacybeleid maakt net als de Sociale Gedragsregels onderdeel uit van de Algemene gebruiksvoorwaarden.

Klik hier om het document (volledig uitgeklapt) in een apart venster (*) te tonen.
(*) Tonen binnenin deze pagina is niet mogelijk omdat Social Market een beveiligde website is.

Korte samenvatting

Het motto van Social Market is "sociaal, transparant en veilig".
Op het gebied van privacy betekent dit:
 • Alle informatie die jij ingeeft wordt alleen gebruikt waarvoor het bedoeld is.
 • Jij hebt de volledige controle over alle informatie.

Introductie

Het Social Market Privacybeleid betreft het verzamelen, gebruiken, opslaan en beschermen van je persoonsgegevens en is van toepassing op alle websites van Social Market (zie definities hieronder).

Social Market voldoet volledig aan de nieuwe Europese privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 is ingegaan.
De verantwoordelijke AVG binnen Social Market is René ter Bekke, tevens eigenaar van Social Market (klik op deze link voor contactgegevens).
We voldoen overigens op zodanige wijze aan de AVG dat we bezoekers aan onze websites niet om toestemming hoeven te vragen voor het opslaan van gegevens, niet voor opslag in de Social Market Database (zie definitie hieronder) en ook niet voor opslag in cookies op je eigen computer.

Door gebruik te maken van de websites van Social Market stem je uitdrukkelijk in met dit privacybeleid.

Onderstaand vind je ons 'register van verwerkingsactiviteiten': een opsomming van de belangrijkste informatie over de verwerkingen van persoonsgegevens.

Let op dat je het privacybeleid regelmatig leest, aangezien het privacybeleid aan wijzigingen onderhevig kan zijn. Het huidige privacybeleid is geldig vanaf 25 mei 2018.

Definities

Social Market: naam van het concept, alsmede handelsnaam van Advanced Websolutions BV (ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 08132766).
AVG: Algemene verordening gegevensbescherming, de Europese privacywet die op 25 mei 2018 is ingegaan.
Verantwoordelijke AVG: René ter Bekke.
Social Market website: socialmarket.nl.
Gelieerde website: een andere website dan een Social Market website, via welke verrekening acties (zie definitie verderop) gegenereerd kunnen worden.
Website: een Social Market website of gelieerde website.
Bezoeker: een niet-ingelogde bezoeker van een website.
Lid: iemand die lid van Social Market is en als zodanig is ingelogd in een Social Market website.
Actie: een gebeurtenis die door een bezoeker of lid geinitieerd wordt en afgehandeld dient te worden. Bijvoorbeeld het indienen van een offerte aanvraag, het bestellen van artikelen, het indienen van een review of het aanvragen van een account.
Actietype: het type actie dat een bezoeker of lid initieert. We maken daarbij onderscheid in aanvraag, bestelling, contract, factuur, platform, review, subaccount, tip, waarschuwing en zoekopdracht.
Afzender: een bezoeker of lid die een actie initieert.
Ontvanger: een lid aan wie een actie is gericht en die de actie dient af te handelen.
Commissie actie: een actie, van actietype aanvraag of bestelling, die na volledig en positief afhandelen tot gevolg heeft dat de ontvanger commissie dient te betalen aan Social Market, die deze verder afhandelt als gevolg waarvan onder andere het tegoed van de 1e en 2e lijns leden uit het netwerk van afzender wordt opgehoogd.
Verrekening actie: een actie, van actietype aanvraag of bestelling, die na volledig en positief afhandelen tot gevolg heeft dat de ontvanger het overeengekomen bedrag aan Social Market dient te betalen.
Gewone actie: een actie die geen commissie actie en geen verrekening actie is.
Reactie: een bericht dat door ontvanger cq afzender wordt verstuurd naar afzender cq ontvanger in kader van het afhandelen van de bijbehorende actie.
Accountgegevens: alle gegevens van een lid, anders dan acties en reacties. We maken daarbij onderscheid tussen het account zelf (bijvoorbeeld naam, contactgegevens, profielgegevens, algemene instellingen en (zoek)profielen), aanbod/advertenties, webshop afbeeldingen en info items.
Social Market Database: de database waarin alle accountgegevens van leden uit de Social Market website en (re)acties van alle bezoekers en leden uit alle websites worden opgeslagen.
Social Market Dashboard: een beveiligde webomgeving via welke leden van Social Market toegang hebben tot alle accountgegevens van het account waaronder is ingelogd, en alle bijbehorende (sub)accounts. Via het dashboard kunnen deze gegevens ingezien, gewijzigd en verwijderd worden.
Social Market Messenger: een beveiligde webomgeving via welke bezoekers en leden toegang hebben tot alle acties waarin zij afzender of ontvanger zijn en acties kunnen afhandelen en reacties kunnen geven.

Opslag en gebruik van persoonsgegevens

We verzamelen gegevens die je zelf ingeeft via onze websites.
Daarnaast verzamelen we (automatisch) gegevens die je niet zelf ingeeft: gegevens die te maken hebben met je navigatie (bijvoorbeeld welke pagina's je bezoekt) en gegevens die je apparaat naar ons toestuurt via welke je toegang hebt tot onze websites (zoals apparaatgegevens en ip-adressen). Deze gegevens gebruiken we alleen om ons platform te verbeteren.

Opslag van gegevens gebeurt met name in de Social Market Database. Slechts een beperkt aantal gegevens wordt opgeslagen in cookies.

Acties

Zodra een bezoeker lid is geworden of een bezoeker of lid een actie uitvoert worden (alleen) alle daarvoor van belang zijnde gegevens opgeslagen in de Social Market Database.
Het betreffen altijd persoonlijke contactgegevens (bijvoorbeeld naam, postcode, telefoonnummer), vaak dienen ook extra gegevens ingevoerd te worden om afhandeling van de actie mogelijk te maken (bijvoorbeeld vraag, opmerking).

Tevens wordt naar een eventuele ontvanger een e-mail verstuurd, met daarin een link via welke directe toegang mogelijk is tot Social Market Messenger, zodat de ontvanger weet wie de afzender is van de betreffende actie en met de afzender kan communiceren.
Indien de afzender een bezoeker is, dan wordt ook naar de afzender een e-mail verstuurd, met daarin een link via welke directe toegang mogelijk is tot Social Market Messenger, zodat de afzender weet wie de ontvanger is van de betreffende actie en met de ontvanger kan communiceren.

Welke gegevens een eventuele ontvanger kan inzien is afhankelijk van de aard van de afzender:
Is de afzender een bezoeker, dan kunnen alle gegevens ingezien worden die de afzender zelf heeft opgegeven.
Is de afzender een lid, dan kunnen alle gegevens ingezien worden die de afzender zelf heeft opgegeven, plus de naam en contactgegevens van de afzender waarvoor de afzender expliciet toestemming heeft verleend in het account.

Vanzelfsprekend kan Social Market als beheerder alle (re)acties inzien.

Accountgegevens

Een lid kan zelf gegevens verstrekken om deze als profiel, aanbod/advertenties, info items en webshops (uitsluitend) in de website van Social Market te tonen.

Vanzelfsprekend kan Social Market als beheerder alle accountgegevens inzien.

Indien je een account hebt, dan zijn sommige persoonsgegevens verplicht en andere optioneel.

Verplichte velden

Bepaalde velden zijn verplicht omdat anders geen goede werking mogelijk is. Bijvoorbeeld e‑mailadres, voornaam, achternaam en postcodenummer.
Andere velden zijn verplicht om unieke identificatie mogelijk te maken, misbruik tegen te gaan en/of uitbetaling van tegoeden mogelijk te maken. Bijvoorbeeld een kvk-nr en een bankrekeningnummer (voor bedrijven en verenigingen sowieso verplicht, voor particulieren is het nodig zodra je je tegoed uitbetaald wilt hebben).

Wel/niet tonen

Sommige velden worden altijd getoond: voornaam, naar keuze de 1e letter van de achternaam of de volledige achternaam, en postcodenummer.

Van andere velden kun je aangeven wanneer je deze wel of niet wilt laten tonen.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen tonen in aanbod/advertenties en in een bericht:
 • Aanbod/advertenties: je bepaalt via een paar instellingen in je account altijd zelf welke informatie je toont.
 • Bericht: een bericht wordt gedeeld tussen afzender en ontvanger en je bepaalt via een paar instellingen in je account altijd zelf welke informatie je initieel toont. En op elk moment kun je in je bericht aangeven dat je bepaalde informatie in het bericht juist wel of niet meer wilt laten tonen.

Bijvoorbeeld:
 • Default toon je informatie in een bericht niet: je kunt immers via Social Market Messenger met elkaar communiceren zonder elkaars e‑mailadres of telefoonnr te kennen. Maar als het toch handig of nodig is dat de ander je e‑mailadres of telefoonnr weet (bijvoorbeeld in verband met het versturen van bijlagen of het mondeling afstemmen van zaken), dan kun je die informatie binnen dat betreffende bericht eenvoudig bekendmaken aan de ander, al dan niet tijdelijk.
 • Default toon je informatie in een bericht wel: bijvoorbeeld omdat je in de bedanktpagina van het leadgeneratie formulier al hebt aangegeven dat de afzender via de e‑mail link in Social Market Messenger extra informatie moet toezenden, of je via het opgegeven telefoonnr moet bellen.
 • Je stopt met tonen van informatie in een bericht: je wilt niet meer dat er op een bepaalde wijze gecommuniceerd wordt.

Wijzigen van gegevens

Wijzigen door bezoeker

Een bezoeker kan geen gegevens wijzigen aangezien het alleen tijdelijke gegevens betreffen die nodig zijn tijdens de afhandeling van een actie.
Mocht de betreffende afzender andere informatie willen doorgeven aan de ontvanger, dan kan dit door het versturen van een reactie.

Wijzigen door lid

Een lid kan altijd alle accountgegevens uit zijn account wijzigen.

Een lid kan geen (re)acties wijzigen: mocht een lid andere informatie willen doorgeven, dan kan dit door het versturen van een reactie.

Verwijderen van gegevens

Een bezoeker die iets heeft aangevraagd of een lid kan alle accountgegevens verwijderen, inclusief het account zelf.
Het verwijderen van (re)acties geschiedt volledig automatisch, veelal na 24 maanden, maar kan (voor een deel) versneld worden doordat de afzender dit zelf aangeeft.

Aan het verwijderen van gegevens zijn echter wel bepaalde voorwaarden verbonden:

Voorwaarden:

 • Een bij een actie betrokken ontvanger dient op de daadwerkelijke verwijdering te kunnen anticiperen. Standaard geldt hiervoor een periode van 4 weken, maar korter voor zover de datum van werkelijke verwijdering (zie volgende punten) binnen die periode ligt.
 • Bepaalde informatie is (langer) nodig voor een correcte werking van het platform; het gaat hierbij vaak om het afhandelen van financiële verplichtingen (verwerken commissies, facturen) of om het bewaren van historische informatie (reviews worden bewaard totdat de afzender aangeeft dat deze verwijderd dient te worden).
 • Indien een lid de toegang tot Social Market is ontzegd, na definitieve overtreding van haar gedragsregels, dan worden enkele gegevens van het lid bewaard ten behoeve van een 'zwarte lijst'. Deze lijst wordt (alleen) gebruikt om toekomstig nieuw lidmaatschap van Social Market (proberen) te voorkomen.
 • Er dient te worden voldaan aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

We spreken dan ook niet zozeer van het feit dat een bezoeker of lid gegevens kan verwijderen, maar van het indienen van een verzoek, welke zo snel en uitgebreid mogelijk wordt afgehandeld door Social Market.
Vanzelfsprekend worden al wel zo spoedig mogelijk alle gegevens verwijderd waarvoor bovenstaande voorwaarden niet gelden.

Om duidelijk uit te leggen wanneer welke gegevens verwijderd (kunnen) worden behandelen we elk soort verwijderingsverzoek afzonderlijk:

Verwijderen gewone actie van type aanvraag door bezoeker

De afzender kan op elk moment een verwijder-verzoek indienen.
De ontvanger krijgt van het verwijder-verzoek een bericht, er kunnen vanaf dat moment geen reacties meer verstuurd worden en na 4 weken worden (automatisch) de actie plus alle bijbehorende reacties verwijderd.
De ontvanger heeft dus 4 weken de tijd om te kunnen anticiperen op het daadwerkelijk verwijderen.
Indien er geen verwijder-verzoek is ingediend voor de actie worden deze actie plus bijbehorende reacties 24 maanden na initiëring (automatisch) verwijderd.

Verwijderen gewone actie van type abonnement door bezoeker of lid

De afzender kan een verwijder-verzoek indienen zodra de actie een definitieve eindstatus heeft bereikt; het abonnement dient dus volledig afgerond te zijn (positief of negatief).
De ontvanger krijgt van het verwijder-verzoek een bericht, er kunnen vanaf dat moment geen reacties meer verstuurd worden en na 4 weken worden (automatisch) de actie plus alle bijbehorende reacties verwijderd.
De ontvanger heeft dus 4 weken de tijd om te kunnen anticiperen op het daadwerkelijk verwijderen.
Indien er geen verwijder-verzoek is ingediend voor de actie worden deze actie plus bijbehorende reacties 24 maanden na initiëring (automatisch) verwijderd.

Verwijderen gewone actie van type bestelling door bezoeker of lid

De afzender kan een verwijder-verzoek indienen zodra de actie een definitieve eindstatus heeft bereikt; de bestelling dient dus volledig afgerond te zijn (positief of negatief).
De ontvanger krijgt van het verwijder-verzoek een bericht, er kunnen vanaf dat moment geen reacties meer verstuurd worden en na 4 weken worden (automatisch) de actie plus alle bijbehorende reacties verwijderd.
De ontvanger heeft dus 4 weken de tijd om te kunnen anticiperen op het daadwerkelijk verwijderen.
Indien er geen verwijder-verzoek is ingediend voor de actie worden deze actie plus bijbehorende reacties 24 maanden na initiëring (automatisch) verwijderd.

Verwijderen verrekening actie van type aanvraag door bezoeker of lid

De afzender kan op elk moment een verwijder-verzoek indienen.
De ontvanger krijgt van het verwijder-verzoek een bericht, er kunnen vanaf dat moment geen reacties meer verstuurd worden en na 4 weken worden (automatisch) alle gegevens van de actie verwijderd die niet meer nodig zijn voor een financiële verrekening (*) met Social Market plus alle bijbehorende reacties.
De ontvanger heeft dus 4 weken de tijd om te kunnen anticiperen op de werkelijke verwijdering.

(*) Het daadwerkelijk verwijderen van de actie zelf hangt af van de aard van financiële verrekening:

Betaling vast bedrag

Dient de ontvanger van de actie als gevolg van het ontvangen van de actie aan Social Market een vast bedrag te betalen, dan geldt een bewaarperiode van 12 maanden gerekend vanaf initiëring van de actie omdat controles nodig zijn voor een correcte verrekening van nieuwe acties (om dubbele verrekeningen te voorkomen).
Indien er geen verwijder-verzoek is ingediend voor de actie worden deze actie plus bijbehorende reacties 24 maanden na initiëring (automatisch, geïnitieerd door Social Market) verwijderd (*).

Betaling variabel bedrag

Het is ook mogelijk dat de ontvanger van de actie aan Social Market een percentage van alle verdiende omzet dient te betalen; deze verdeling kan zowel eenmalige inkomsten betreffen als (ook) inkomsten over de eerste 12 maanden gerekend vanaf het eerste moment van omzetgeneratie.
In beide gevallen is de eerste datum van omzetgeneratie bepalend: is de datum jonger dan 24 maanden na ontvangst van de actie, dan tellen de inkomsten mee en dient een percentage van de inkomsten afgedragen te worden (in het geval van periodieke inkomsten over 12 maanden gerekend vanaf eerste datum van omzetgeneratie).
Als gevolg hiervan is de minimale bewaarperiode dus 24 maanden en de maximale 36 maanden, gerekend vanaf de eerste maand van verrekening. Na die bewaarperiode wordt de actie volledig (automatisch, geïnitieerd door Social Market) verwijderd (*).
Indien er geen verwijder-verzoek is ingediend voor de actie worden deze actie plus bijbehorende reacties op zijn vroegst 24 maanden en op zijn laatst 36 maanden na initiëring (automatisch, geïnitieerd door Social Market) verwijderd (*).

(*) Gegevens en overzichten (bijvoorbeeld facturen) die opgeslagen zijn ten behoeve van een financiële verrekening worden gedurende 7 hele jaren bewaard (gerekend vanaf 1 januari in het jaar volgend op initiëring van de actie), om aan de fiscale bewaarplicht te kunnen voldoen. Daarna worden deze gegevens (automatisch, geïnitieerd door Social Market) verwijderd.

Verwijderen commissie actie van type aanvraag of bestelling door lid

De afzender kan een verwijder-verzoek indienen zodra de actie een definitieve eindstatus heeft bereikt (positief of negatief), dus zodra bekend is of en hoeveel commissie de ontvanger daadwerkelijk dient te betalen aan Social Market (waarvan Social Market later weer het grootste deel bijboekt op het tegoed van enkele leden, waaronder de afzender).
De ontvanger krijgt van het verwijder-verzoek een bericht, er kunnen vanaf dat moment geen reacties meer verstuurd worden en na 4 weken worden (automatisch) alle gegevens van de actie verwijderd die niet meer nodig zijn voor een correcte financiële afhandeling en registratie plus alle bijbehorende reacties.
De ontvanger heeft dus 4 weken de tijd om te kunnen anticiperen op de werkelijke verwijdering.
Indien er geen verwijder-verzoek is ingediend voor de actie worden deze actie plus bijbehorende reacties 24 maanden na initiëring (automatisch) verwijderd.

Gegevens en overzichten die opgeslagen zijn ten behoeve van een financiële verrekening (bijvoorbeeld facturen, overzicht jaarinkomsten voor de fiscus) worden gedurende 7 hele jaren bewaard (gerekend vanaf 1 januari in het jaar volgend op initiëring van de actie), om aan de fiscale bewaarplicht te kunnen voldoen. Daarna worden deze gegevens (automatisch, maar geïnitieerd door Social Market) verwijderd.

Verwijderen actie van type contract door lid

De afzender kan op elk moment een verwijder-verzoek indienen.
De ontvanger krijgt van het verwijder-verzoek een bericht, en zodra ontvanger alle administratie (contracten, subcontracten) heeft gecontroleerd en akkoord bevonden krijgt de afzender daar een reactie van.
De afzender kan daarna nogmaals een verwijder-verzoek indien, als gevolg waarvan het betreffende contract, de bijhehorende subcontracten, de actie en alle bijbehorende reacties direct verwijderd worden.

Verwijderen actie van type factuur door lid

Voor deze actie kan geen verwijder-verzoek ingediend worden.
Deze gegevens worden gedurende 7 hele jaren bewaard (gerekend vanaf 1 januari in het jaar volgend op initiëring van de actie), om aan de fiscale bewaarplicht te kunnen voldoen. Daarna worden deze gegevens (automatisch, maar geïnitieerd door Social Market) verwijderd.

Verwijderen actie van type platform door lid

De afzender kan op elk moment een verwijder-verzoek indienen.
De ontvanger krijgt van het verwijder-verzoek een bericht, er kunnen vanaf dat moment geen reacties meer verstuurd worden en na 4 weken worden (automatisch) de actie plus alle bijbehorende reacties verwijderd.
De ontvanger heeft dus 4 weken de tijd om te kunnen anticiperen op het daadwerkelijk verwijderen.
Indien er geen verwijder-verzoek is ingediend voor de actie worden deze actie plus bijbehorende reacties 24 maanden na initiëring (automatisch) verwijderd.

Verwijderen actie van type review door lid

De afzender kan op elk moment een verwijder-verzoek indienen.
De ontvanger krijgt van het verwijder-verzoek een bericht, er kunnen vanaf dat moment geen reacties meer verstuurd worden en na 4 weken worden (automatisch) de actie plus alle bijbehorende reacties verwijderd.
De ontvanger heeft dus 4 weken de tijd om te kunnen anticiperen op het daadwerkelijk verwijderen.

Verwijderen actie van type subaccount door lid

De afzender kan op elk moment een verwijder-verzoek indienen.
De ontvanger krijgt van het verwijder-verzoek een bericht, er kunnen vanaf dat moment geen reacties meer verstuurd worden en na 4 weken worden (automatisch) de actie plus alle bijbehorende reacties verwijderd.
De ontvanger heeft dus 4 weken de tijd om te kunnen anticiperen op het daadwerkelijk verwijderen.
Indien er geen verwijder-verzoek is ingediend voor de actie worden deze actie plus bijbehorende reacties 24 maanden na initiëring (automatisch) verwijderd.

Verwijderen actie van type tip door lid

De afzender kan op elk moment een verwijder-verzoek indienen.
De ontvanger krijgt van het verwijder-verzoek een bericht, er kunnen vanaf dat moment geen reacties meer verstuurd worden en na 4 weken worden (automatisch) de actie plus alle bijbehorende reacties verwijderd.
De ontvanger heeft dus 4 weken de tijd om te kunnen anticiperen op het daadwerkelijk verwijderen.
Indien er geen verwijder-verzoek is ingediend voor de actie worden deze actie plus bijbehorende reacties 24 maanden na initiëring (automatisch) verwijderd.

Verwijderen actie van type waarschuwing door lid

De afzender kan op elk moment een verwijder-verzoek indienen.
De ontvanger krijgt van het verwijder-verzoek een bericht, er kunnen vanaf dat moment geen reacties meer verstuurd worden en na 4 weken worden (automatisch) de actie plus alle bijbehorende reacties verwijderd.
De ontvanger heeft dus 4 weken de tijd om te kunnen anticiperen op het daadwerkelijk verwijderen.
Indien er geen verwijder-verzoek is ingediend voor de actie worden deze actie plus bijbehorende reacties 24 maanden na initiëring (automatisch) verwijderd.

Verwijderen actie van type zoekopdracht door lid

De afzender kan op elk moment een verwijder-verzoek indienen.
De ontvanger krijgt van het verwijder-verzoek een bericht, er kunnen vanaf dat moment geen reacties meer verstuurd worden en na 4 weken worden (automatisch) de actie plus alle bijbehorende reacties verwijderd.
De ontvanger heeft dus 4 weken de tijd om te kunnen anticiperen op het daadwerkelijk verwijderen.
Indien er geen verwijder-verzoek is ingediend voor de actie worden deze actie plus bijbehorende reacties 24 maanden na initiëring (automatisch) verwijderd.

Verwijderen account door lid

Een lid kan op elk moment het account verwijderen waaronder het is ingelogd (via rubriek 'Overige opties' in 'Wijzig account'), mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • Er mogen geen acties bestaan waarvan het lid de afzender is.
 • Er mogen geen niet-afgeronde acties bestaan waarvan het lid de bestemming is.
 • Er mag geen aanbod meer bestaan.
 • Er mogen geen webshop afbeeldingen meer bestaan.
 • Er mogen geen info items meer bestaan.
 • Er mogen geen contracten meer bestaan.
 • Er mogen geen onderliggende accounts bestaan.
 • Er mogen geen subaccounts naar verwijzen.
 • Het account mag geen coördinatorrol (meer) vervullen.

Deze gegevens dient het lid eerst te verwijderen, alvorens het betreffende account zelf verwijderd kan worden.
Is aan alle voorwaarden voldaan, dan wordt het eventuele tegoed uitbetaald op de eerstvolgene periodieke uitbetaaldatum (in de tussentijd wordt het account als verwijderd beschouwd, maar nog niet definitief verwijderd), en het account (daarna) automatisch verwijderd. (*)

(*) Gegevens en overzichten (bijvoorbeeld facturen) die opgeslagen zijn ten behoeve van een financiële verrekening worden gedurende 7 hele jaren bewaard (gerekend vanaf 1 januari in het jaar volgend op initiëring van de actie), om aan de fiscale bewaarplicht te kunnen voldoen. Daarna worden deze gegevens (automatisch, geïnitieerd door Social Market) verwijderd.

Verwijderen aanbod door lid

Een lid kan op elk moment een aanbod verwijderen, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
 • Het aanbod mag geen leadgeneratie formulieren bevatten.
 • Er mogen geen (lopende) bestellingen bestaan betreffende het aanbod.
 • Er mogen geen niet-afgeronde acties bestaan betreffende het aanbod.
 • Er mogen geen onderliggen product(groep)advertenties onder hangen.
 • Het aanbod mag geen info items bevatten.
 • Het aanbod mag geen afbeelding bevatten.
 • Het aanbod mag geen webshops bevatten.

Deze gegevens dient het lid eerst te verwijderen, alvorens het betreffende aanbod zelf verwijderd kan worden.

Verwijderen info item door lid

Een lid kan op elk moment een info item verwijderen, mits de eventuele afbeelding reeds verwijderd is.

Beveiligingsmaatregelen

Zoals gezegd is het motto van Social Market "sociaal, transparant en veilig".
Het is niet alleen zo dat we er alles aan gedaan hebben om veiligheid te realiseren, het is zelfs één van de uitgangspunten van ons concept geweest!
Alle informatie die jij invoert in onze website is veilig bij ons, wij doen niets met de informatie, anders dan waar het (heel duidelijk) voor bedoeld is.

Zo kun je in onze 'Ideologie, visie en missie' bijvoorbeeld ook lezen dat wij bewust geen app-versie van Social Market hebben om redenen van privacy en daarmee dus ook beveiliging!

En als je gegevens wilt verwijderen, dan gebeurt dat ook (rekening houdend met de randvoorwaarden zoals genoemd in paragraaf 'Verwijderen van gegevens').

De enige voorwaarde voor het veilig kunnen deelnemen aan Social Market is dat jij een e-mailaccount hebt, dat jij als enige gebruikt. Of het moet zo zijn dat je bewust een lidmaatschap deelt met meer mensen.
En dat je een wachtwoord gebruikt dat niemand anders kan weten of achterhalen.

Technische beveiligingsmaatregelen

De website is in technisch opzicht zwaar beveiligd, op vele mogelijke manieren:
 • De website zelf is alleen toegankelijk via versleutelde toegang (https).
 • Elk lid heeft een eigen account, via een e-mailadres en wachtwoord, dat alleen te creëren en te wijzigen is indien het lid zelf binnen 15 minuten e-mails kan ontvangen op het betreffende e-mailadres.
  Vanzelfsprekend dien je zelf zorg te dragen voor een veilig wachtwoord, dat niemand kent en kan achterhalen, en het liefst zelfs een wachtwoord dat je alleen voor Social Market gebruikt.
  Ook word je gevraagd opnieuw in te loggen indien je de website vanaf een ander apparaat bezoekt dan de vorige keer en gelden er aantallen- en tijdsrestricties bij het wijzigen van accountgegevens, het inloggen en het lid worden.
 • Als een lid niet expliciet is ingelogd (bijvoorbeeld via een link uit een e-mail in plaats van via ingave e-mailadres en wachtwoord), dan wordt het account 15 minuten na het laatste gebruik automatisch uitgelogd.
  Desalniettemin moet je je apparaat natuurlijk nooit onbeheerd achterlaten: dus log na elke sessie uit, indien je je apparaat onbeheerd achterlaat of door meerdere mensen gebruikt wordt.
 • De servers, inclusief de databases, waarop Social Market draait zijn alleen toegankelijk voor de eigenaar, de hosting partner en het hosting bedrijf zelf.

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

Social Market is een volledig geautomatiseerd concept, waarbij alleen enkele periodieke functies door de eigenaar worden geïnitieerd, omdat daar een controle vooraf voor nodig is.
Er is dus niemand betrokken bij de operationele gang van zaken.
Ook zijn er geen koppelingen met systemen van en worden er ook geen gegevens verzonden of welke andere wijze dan ook overgedragen aan andere personen of bedrijven, met uitzondering van informatie over de opslag van een afbeelding (Amazon.com) of het uitvoeren van een online betaling (Pay.nl).
Met uitzondering van een paar cookies zijn alle gegevens opgeslagen in de Social Market Database en toegang daartoe is buiten de eigenaar en hosting partner alleen via de daarvoor gebouwde beveiligde webfuncties mogelijk.

Automatisch inloggen

Om bezoekers en leden snel op de hoogte brengen van gebeurtenissen die voor hen van belang zijn worden er korte e-mails verstuurd, met daarin in feite alleen een link via welke je automatisch wordt ingelogd in Social Market Messenger.
Vanzelfsprekend is ook het automatisch inloggen beveiligd in die zin dat dit alleen mogelijk is indien je hetzelfde ip-adres hebt als de laatste keer dat je expliciet was ingelogd.