Hoe werkt de uitbetaling van tegoeden?

Social Market hecht (ook) een groot belang aan een vlekkeloos lopend tegoed-registratie en -uitbetalingssysteem. Om menselijke fouten uit te sluiten en (mede daardoor) onnodig veel tijd te verliezen, is ook op dat terrein alles geautomatiseerd.

Het uitbetalen van tegoeden werkt als volgt:
  • Om onnodige transacties te voorkomen wordt bij bedrijven bij elke uitbetaling (zowel tussentijds als bij jaarafsluiting) alleen het tegoed uitbetaald dat de eventueel jaarlijks te betalen advertentiekosten overschrijdt.
  • Elk kwartaal wordt van elk lid het actuele tegoed automatisch uitbetaald op het bij Social Market bekende rekeningnummer, mits het tegoed een bedrag van 5 euro overschrijdt.
    Afhankelijk van de omvang van opgebouwde tegoeden kan het zijn dat de frequentie van uitbetalen later hoger wordt (bv aan het begin van elke maand).
  • Ongeveer 2 weken voor de uitbetaling wordt naar het betreffende lid per e‑mail een aankondiging van de uitbetaling verstuurd, zodat het lid kan checken of het rekeningnummer (nog) klopt. Klopt het rekeningnummer niet, dan kan dit eenvoudig via het Dashboard in zijn/haar account gewijzigd worden.
    Let op: Social Market kan niet checken of een rekeningnummer klopt, dat is de verantwoordelijkheid van het lid zelf; indien ondanks al onze voorzorgsmaatregelen toch tegoed op een verkeerd rekeningnummer is gestort, dan dient het lid dit zelf (proberen) op te lossen!
  • Na een jaarwisseling wordt het gehele tegoed ten tijde van de jaarwisseling uitbetaald.