Uniek en lucratief korting/commissiesysteem!

Leden kunnen voor het vergroten van hun omzet in Social Market gebruik maken van een uniek korting/commissiesysteem.
Vanzelfsprekend kunnen kopers alleen van dit systeem gebruik maken indien ze lid van Social Market zijn.

Het korting/commissiesysteem kent de volgende compenenten:
 • Netwerkkorting bedrag: bedrag dat direct als korting wordt gegeven aan de klant, ongeacht hetgeen er gekocht wordt. Dit bedrag is optioneel.
 • Netwerkkorting percentage: percentage dat direct als korting wordt gegeven aan de klant over de gehele aankoop (behalve genoemde uitsluitingen).
  Dit percentage dient minimaal 2% cq 1% te zijn in het geval van zogenaamde geavanceerde webshops voor bedrijven cq particulieren/groepen, in de andere gevallen (webshops voor verenigingen en andere soorten aanbod) is het optioneel.
  Aan Social Market dient een bedrag gelijk aan deze korting als extra commissie betaald te worden (*).
 • Extra korting percentage: percentage dat direct als extra korting wordt gegeven aan de klant over de gehele aankoop (behalve genoemde uitsluitingen).
  Deze instelling is pas mogelijk zodra 'netwerkkorting percentage' minimaal 5,0% cq 2,0% is (in het geval van bedrijven cq andere soorten leden).
  Aan Social Market dient 20% van deze korting als extra commissie betaald te worden (*).
 • Tijdstipkorting percentage: percentage dat direct als extra korting wordt gegeven aan de klant over de gehele aankoop (behalve genoemde uitsluitingen) indien tijdstip van bezorgen/afhalen/reserveren in een bepaald tijdvak valt.
  Ook deze instelling is pas mogelijk zodra 'netwerkkorting percentage' minimaal 5,0% cq 2,0% is (in het geval van bedrijven cq andere soorten leden).
  Aan Social Market dient 20% van deze korting als extra commissie betaald te worden (*).
 • Commissie (*): wordt met name gebruikt om min of meer automatische netwerkuitbreiding mogelijk te maken door leden te belonen voor gemaakte omzet uit hun eigen onderliggende netwerk of omzet die tot stand is gekomen door hun bemiddeling.
  Aan het begin van elke maand verstuurt Social Market een factuur voor de betaling van alle commissies van omzet waarvan een eventuele retourperiode is verstreken (met een minimum van € 0,50).
  Na ontvangst van de gelden zorgt Social Market ervoor dat het automatisch verdeeld wordt over 2 overige leden uit het netwerk van de koper, de fiscus en Social Market zelf.

De werking van het korting/commissiesysteem leggen we uit aan de hand van onderstaand plaatje en uitleg:

Afhandeling korting/commissie
Het korting/commissiesysteem werkt globaal als volgt:
Een bezoeker geeft via Social Market aan een lid aan dat het (wellicht) een dienst of product wil gaan afnemen en dat het gebruik wil maken van het korting/commissiesysteem.
Is de transactie afgerond, dan ontvangt de klant direct alle kortingen.
Zodra ook een eventuele retourdatum is verstreken, dient het lid een deel van de inkomsten, de commissie, aan Social Market te betalen.
Vervolgens zorgt Social Market ervoor dat leden uit het netwerk van de koper en de fiscus (er dient btw afgedragen te worden) de juiste bedragen ontvangen.

Het korting/commissiesysteem staat volledig los van de fysieke koop van een klant bij een lid (of het aangaan van een lidmaatschap bij een vereniging)!
Dit betekent dat in de praktijk het commissiesysteem geactiveerd en afgehandeld kan worden, zelfs nadat de fysieke koop reeds is voltooid.


Voorbeeld "klant koopt horloge"

Voorbeeld van een klant die een horloge van € 1.000,- gaat kopen, of net heeft gekocht, in een webshop of fysieke winkel van een juwelier.
Het netwerkkorting percentage is 7,5% (en daarmee ook de commissie), en daarnaast geldt een extra korting percentage van 5%.
De daadwerkelijke koop heeft al plaats gevonden of vindt uiterlijk voor pijl 2 plaats.

Afhandeling korting/commissie