Begrippen

Omdat het platform Social Market relatief uitgebreid is, wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van begrippen, waarvan misschien niet altijd meteen duidelijk is wat er precies mee bedoeld wordt. Vandaar een aparte pagina waarin alle in Social Market gehanteerde begrippen duidelijk worden uitgelegd, inclusief de samenhang in het geheel.
De begrippen staan zowel gegroepeerd naar logische onderdelen, als in alfabetische volgorde.
Klik op een link om uitleg te vinden over een begrip.

Begrippen gegroepeerd naar logische onderdelen

Omtrent accounts

Account -> Accounttegoed | Zoekaccounts

Omtrent items

Groep -> Categorie -> Rubriek -> Item -> Itemkenmerken

Omtrent aanbod

Aanbod -> Info item | Leadgeneratie formulier

Omtrent zoeken naar aanbod

Zoeken -> Zoekopties -> Zoek op eigen postcode | Zoekaccounts

Advertenties, webshops, subwebsites

Advertentie <-> Subwebsite, Geavanceerde webshop

Alle begrippen gesorteerd op alfabet